Tag

Hoe zit het met de btw bij zonnepanelen?

Hoeveel btw moeten particulieren en bedrijven betalen op zonnepanelen?

Btw voor particulieren

Particulieren zullen steeds de btw moeten betalen bij de zonnepanelen. In sommige gevallen zal je als particulier toch vrijgesteld worden van het betalen van belastingen. Dit is zo als je het groenestroomcertificaat aan je netbeheerder indient.

Het groenestroomcertificaat is een certificaat dat aangeeft dat de energie die je opwekt enkel gebruikt zal worden binnen je eigen gezin. Je krijgt dus steun omdat je zelf je steentje bijdraagt aan het milieu.

Als je niet enkel voor je eigen gezin energie produceert, maar ook buiten je woning de energie gebruikt, dan zal je wel btw moeten betalen. In dat geval gelden de regels zoals hieronder verklaard in ‘btw voor bedrijven’.

Btw voor bedrijven

Als de productie van de zonnepanelen groter is dan wat je zelf nodig hebt, dan zal je btw moeten betalen. De energie die je produceert zal in dat geval immers gebruikt worden buiten je huis.
In sommige gevallen zullen bedrijven toch vrijgesteld worden van het betalen van belastingen. Dat is onder andere zo als je minder dan 5580 euro omzet maakt per jaar.

Als je bedrijf onder het forfaitair stelsel valt zal je ook btw moeten betalen. Je kan dan geen kosten aftrekken.

Wat moet ik doen als ik btw-plichtig ben?

Als je btw-plichtig bent moet je een factuur opstellen die je richt aan de netbeheerder. Op de factuur worden de volgende zaken vermeld:

- Je btw-nummer
- Het pv-nummer van de installatie
- De groenestroomcertificaten
- De maand waarop de groenestroomcertificaten voor gelden
- De prijs van het groenestroomcertificaat
- De maatstaf van heffing
- Het bedrag, inclusief en exclusief btw

Dit moet je dan aangeven bij de certificatendatabank.

Tags ,

Voordelen van zonnepanelen

De plaatsing van zonnepanelen brengt veel voordelen met zich mee:

Een lagere energiefactuur

Energie wordt steeds duurder en duurder. Toch blijven mensen nog steeds even veel energie gebruiken. Om de kosten iets te kunnen verlagen, kiezen velen voor alternatieve energiebronnen, zoals zonnepanelen.

Om de kosten van de installatie van de zonnepanelen snel terug te winnen is het van belang dat je kiest voor zonnepanelen met een hoog rendement. Op die manier kan je de kosten in 5 jaar terugverdienen.

Geen onderhoud

Als je zonnepanelen hebt moet je die bijna niet onderhouden. Ze worden proper gehouden door regenval. Zonnepanelen worden zodanig vervaardigd dat ze tegen elke weersomstandigheid kunnen.

Subsidies voor zonnepanelen

Omdat de kosten van zonnepanelen zo groot zijn, maar zonnepanelen toch goed zijn voor het milieu, geeft de overheid subsidies voor diegenen die zonnepanelen laten installeren. Ga langs bij de gemeente en laat je informeren. Dankzij  groenestroomcertificaten krijg je belastingsvermindering.

De investering verdien je terug

De plaatsing van zonnepanelen zorgt ervoor dat je energiefactuur aanzienlijk daalt. Je maakt zelf je energie aan op een kosteloze manier: aan de hand van de zon. Na het plaatsen van zonnepanelen heb je dus enkel maar voordelen.
Een zonnepaneel kan je in veel gevallen al binnen de 5 jaar terugverdienen. De meeste kosten gaan naar de panelen zelf, secundair komen de plaatsingskosten. Een zonnepaneel gaat gemiddeld 40 jaar mee. Met andere woorden zal je dus 35 jaar lang kosteloos energie kunnen opwekken. Een investering die dus snel terug verdiend is!

Milieuvriendelijk

Door energie op te wekken aan de hand van zon, zal de CO2-uitstoot dalen. Zo zal de wereld leefbaar blijven.

Bovendien zal bij de plaatsing van zonnepanelen ook het dak extra nagekeken worden. Als het dak niet voldoende geïsoleerd wordt, zal dit vervangen worden.

Tags ,

Zonnepanelen plaatsen op een plat dak

Als je een zonnepaneel plaatst, zal je besparen op je energiekosten. Je maakt zelf energie aan met zonnestralen en de panelen op het dak.

Kan ik ook een zonnepaneel plaatsen op een plat dak?

Eerst waren er enkel zonnepanelen voor schuine daken. Er was immers een bepaalde hellingsgraad nodig voor de zonnepanelen om te werken. Nu zijn er ook zonnepanelen voor platte daken. De zonnepanelen worden geplaatst met een hoek van 30°. Zo zal het hoogste rendement gegarandeerd worden.

Kan ik de zonnepanelen zelf plaatsen?

Het is niet voor de hand liggend om zelf de zonnepanelen te plaatsen op je plat dak. Er zijn immers veel zaken waar je mee rekening moet houden bij het plaatsen van zonnepanelen:

- Zorg ervoor dat het dak niet te zwaar belast wordt
- Let erop dat de dakbanen van het dak niet geperforeerd worden. Geperforeerde dakbanen zorgen ervoor dat het dak gaat lekken.
- Zorg ervoor dat je het juiste materiaal gebruikt bij de installatie

Laat je dus zeker adviseren door een vakman. Vraag niet enkel hoeveel zonnepanelen nodig zijn, maar ook welk type zonnepaneel je best gebruikt.

Hoe installeer ik zonnepanelen?

De zonnepanelen worden geplaatst op een driehoekige steun die ervoor zorgt dat de zonnepanelen in de juiste hellingsgraad staan. Je moet er voor zorgen dat de zonnepanelen niet kunnen verschuiven, bijvoorbeeld door wind of regen. Zorg er dus voor dat je een ballast aan de driehoekige steun plaatst. Je mag het dak echter ook niet te veel belasten met deze gewichten.

Kies indien mogelijk voor zonnepanelen met verstelbare armen. Zo kan je de zonnepanelen schuiner of rechter zetten, afhankelijk van de weersomstandigheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de panelen rechter zetten bij regen of sneeuw, zodat water of sneeuw niet blijven hangen.

De zonnepanelen moeten gericht worden naar het zuiden. Zo zal je het hoogste rendement hebben.

Tags , ,

Je zonnepanelen terugverdienen

Als je een energiezuinige woning wilt hebben moet je ervoor zorgen dat de warmte die je aanmaakt in huis binnen blijft en niet kan ontsnappen. Dit kan je door je dak goed te isoleren.

Als je huis al goed geïsoleerd is, kan je een balansventilatiesysteem laten plaatsen. Dat systeem zal de warme lucht hergebruiken zodat je minder energie moet verbruiken.

De laatste stap in het bouwen van een energiezuivere woning is het installeren van zonnepanelen. Dit kan je zowel doen in een bestaande woning, als in een nieuwe woning. Aan de hand van zonnepanelen maak je op een milieuvriendelijke manier hernieuwbare energie aan.

Subsidies voor zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen zorgt er dan wel voor dat je bespaart op je energiefactuur, toch is de plaatsing zelf niet goedkoop. Doordat het gaat om een milieuvriendelijke manier om energie te produceren, helpt de overheid. Ga langs bij je gemeente en vraag voor welke premies en subsidies je in aanmerking komt.

Hoe snel zijn de kosten terugverdiend?

Je begint pas winst te maken op je zonnepanelen zodra je alle kosten terug hebt verdiend. Hieronder wordt weergegeven hoelang gemiddeld gedaan wordt voordat de kosten terugverdiend zijn:

- Een zonnepaneel bij een huis dat ouder is dan 5 jaar wordt in 9 jaar terugverdiend.
- Een zonnepaneel bij een huis dat jonger is dan 5 jaar wordt in 12 jaar terugverdiend.
- Een zonneboiler bij een huis dat ouder is dan 5 jaar wordt in 15 jaar terugverdiend.
- Een zonneboiler in een huis dat jonger is dan 5 jaar wordt in 18 jaar terugverdiend.

Je moet echter ook rekening houden met de levensduur van een zonnepaneel en zonneboiler. Een zonneboiler gaat gemiddeld 30 jaar mee, en zal dus gemiddeld 20 jaar voordelig zijn. Een zonneboiler gaat gemiddeld 20 jaar mee, en zal dus slechts 5 jaar voordelig zijn.

Tags , ,

Is mijn dak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen?

Wanneer je overweegt om zonnepanelen te monteren, moet je in eerste instantie weten of je dak wel geschikt is. Er zijn daken die in mindere of meerdere mate geschikt zijn, of zelfs helemaal niet. Lees hieronder waarmee je rekening dient te houden bij de installatie van zonnepanelen.

Over het algemeen worden twee grote groepen daken onderscheiden: hellende en platte daken. Hieronder bestaan nog talloze subcategorieën, maar doorgaans worden hellende daken als het meest geschikt beschouwd voor de installatie van zonnepanelen.

Hellende daken

Een goede zonoriëntatie en dakhelling kunnen voor een optimale opbrengst van de zonnepanelen zorgen. Omdat het dak al schuin is, moeten de panelen niet meer schuin geplaatst worden, wat de montagekosten doet dalen.

Je kan kiezen voor een opdak- of voor een indakinstallatie.

- De opdakoplossing: hier worden de zonnepanelen met metalen beugels op het dakbeschot gemonteerd. Dit systeem heeft meerdere voordelen, waardoor het het meest gebruikte systeem is. De dakbedekking moet immers niet verwijderd worden en de zonnepanelen worden goed geventileerd aan de achterkant.

- De indakoplossing: Hier wordt eerst een deel van de dakbedekking verwijderd en worden de zonnepanelen in het dakbeschot geïntegreerd. Hoewel dit systeem duurder is, zijn de panelen wel beter beschermd tegen barre weersomstandigheden.

Platte daken

Alvorens de zonnepanelen gemonteerd kunnen worden, moet er gebruik gemaakt worden van consoles om de panelen de juiste hellingsgraad te geven. Afhankelijk van de grootte van het dak, kunnen er meerdere rijen zonnepanelen achter elkaar geplaatst worden, uiteraard met voldoende afstand tussen twee rijen om schaduwen te vermijden. Een nadeel van zonnepanelen op platte daken, is het feit dat de windgevoeligheid hier hoger ligt. De installatie moet dus voldoende degelijk en stabiel zijn. Meestal wordt dit verkregen door het gebruik van ballast.

Lessenaardaken: een tussencategorie

Een lessenaardak wordt gekenmerkt door het hellen van het dak van de ene zijde naar de andere. Bij dit daktype is met afhankelijk van de juiste zonoriëntatie en de hellingsgraad, omdat het dak slechts aan één zijde helt.

Welke daken zijn dan niet geschikt?

Het al dan niet geschikt zijn van een dak voor de plaatsing van zonnepanelen, hangt eerder af van het draagvermogen. Zorg ervoor dat je bij twijfel je dak grondig laat onderzoeken, om ongelukken te voorkomen.

Tags , , , ,

Zonnepanelen: op welke subsidies heb je recht?

Zonnepanelen plaatsen is een hele investering. De prijs is dan ook een van de belangrijkste redenen om uiteindelijk toch van de installatie af te zien. Zowel de federale, Vlaamse als lokale overheden stappen ondernomen om die prijsdrempel die voor veel mensen een struikelblok blijkt, te verlagen.

De federale overheid: fiscale voordelen en groene leningen

De installatie van zonnepanelen geeft je recht op een belastingsvermindering van 40% van de factuur. Hier geldt wel het maximumbedrag van € 3680 voor het inkomstenjaar 2011. Wanneer het totaal van de belangverminderingen het jaarlijkse maximumbedrag overschrijdt, kan het overschot overgedragen worden naar de volgende drie jaren.

Tot 31/12/2011 kan je een groene lening afsluiten wanneer je ervoor kiest om zonnepanelen te monteren. Ondanks de fiscale voordelen blijft het immers een hele som. Het voordeel van zo’n groene lening is de lage interestvoet van 1,5 %. Daarbovenop krijg je ook op de te betalen rentes een belastingvermindering van 40 %.

De Vlaamse overheid: groenestroomcertificaten

Een cruciaal element van het fotovoltaïsche systeem is de ‘groenestroommeter’. Hiermee wordt de elektriciteit die de zonnepanelen opwekken, gemeten. Per 1.000 kWh heb je recht op een groenestroomcertificaat, dat bij je elektriciteitsleverancier tegen een overeengekomen bedrag, of bij je distributiebeheerder tegen een wettelijk vastgelegd bedrag kan ingeruild worden. In tegenstelling tot de fiscale voordelen die elk jaar aan de index aangepast worden, daalt de waarde van de groenestroomcertificaten. Wie begin 2011 zonnepanelen heeft laten plaatsen, heeft de volgende twintig jaar recht op € 330 per certificaat. Vanaf 01/07/2011 daalt dit bedrag naar € 300. Vanaf 2013 zal je nog slechts gedurende vijftien jaar recht hebben op € 190 per certificaat.

De lokale overheden: premies

Vraag bij jouw provincie of gemeente na of je recht hebt op premies, en welke dit juist zijn. Dit is een belangrijke maatregel om het installeren van zonnepanelen aantrekkelijker te maken en maken het financieel heel wat interessanter.

Tags , , , , , ,