Tag

Zonnepanelen: op welke subsidies heb je recht?

Zonnepanelen plaatsen is een hele investering. De prijs is dan ook een van de belangrijkste redenen om uiteindelijk toch van de installatie af te zien. Zowel de federale, Vlaamse als lokale overheden stappen ondernomen om die prijsdrempel die voor veel mensen een struikelblok blijkt, te verlagen.

De federale overheid: fiscale voordelen en groene leningen

De installatie van zonnepanelen geeft je recht op een belastingsvermindering van 40% van de factuur. Hier geldt wel het maximumbedrag van € 3680 voor het inkomstenjaar 2011. Wanneer het totaal van de belangverminderingen het jaarlijkse maximumbedrag overschrijdt, kan het overschot overgedragen worden naar de volgende drie jaren.

Tot 31/12/2011 kan je een groene lening afsluiten wanneer je ervoor kiest om zonnepanelen te monteren. Ondanks de fiscale voordelen blijft het immers een hele som. Het voordeel van zo’n groene lening is de lage interestvoet van 1,5 %. Daarbovenop krijg je ook op de te betalen rentes een belastingvermindering van 40 %.

De Vlaamse overheid: groenestroomcertificaten

Een cruciaal element van het fotovoltaïsche systeem is de ‘groenestroommeter’. Hiermee wordt de elektriciteit die de zonnepanelen opwekken, gemeten. Per 1.000 kWh heb je recht op een groenestroomcertificaat, dat bij je elektriciteitsleverancier tegen een overeengekomen bedrag, of bij je distributiebeheerder tegen een wettelijk vastgelegd bedrag kan ingeruild worden. In tegenstelling tot de fiscale voordelen die elk jaar aan de index aangepast worden, daalt de waarde van de groenestroomcertificaten. Wie begin 2011 zonnepanelen heeft laten plaatsen, heeft de volgende twintig jaar recht op € 330 per certificaat. Vanaf 01/07/2011 daalt dit bedrag naar € 300. Vanaf 2013 zal je nog slechts gedurende vijftien jaar recht hebben op € 190 per certificaat.

De lokale overheden: premies

Vraag bij jouw provincie of gemeente na of je recht hebt op premies, en welke dit juist zijn. Dit is een belangrijke maatregel om het installeren van zonnepanelen aantrekkelijker te maken en maken het financieel heel wat interessanter.

Tags , , , , , ,

Isolatiesubsidies: ontvang subsidies om te isoleren

De overheid geeft subsidies als je je huis isoleert. Dit doen ze om het isoleren van woningen te bevorderen. Zo wordt er minder energie gebruikt, en daalt de CO2 uitstoot. Zowel particulieren als bedrijven kunnen genieten van deze subsidies. Je kan pas in aanmerking komen als je woning twee jaar oud is.

Waarom moet ik mijn huis isoleren?

Het is een zeer goed idee om je huis goed te isoleren. Dit omdat je je huis zo minder warmte doet verliezen, en je je energiefactuur dus kunt doen dalen. Zo draag je bovendien je steentje bij voor het milieu, want je stoot minder CO2 uit.

Het plaatsen van isolatie is in de meeste gevallen niet zo moeilijk, en soms kan je zelf de werken uitvoeren. Contacteer toch best in ieder geval een vakman. Deze kan je helpen bij de keuze van het isolatiemateriaal, en kan je de nodige tips geven.

Hoe kan ik genieten van de subsidies?

De subsidies die je krijgt worden aangeboden via een belastingsverlaging van de materialen. Ook de vakman die de installatie zal plaatsen zal je minder kosten. Concreter betekent dit dat in plaats van de gebruikelijke 19%  die je moet geven aan de belastingen,je nu slechts 6% moet afgeven. Zo daalt de prijs van de isolatie, en wordt het beter betaalbaar. Voor de isolatie van bedrijven gelden andere regels.

Bij glasisolatie worden de subsidies toegekend met waardebonnen. Je krijgt een waardebon bij elk nieuw glas dat je koop. Die bonnen kan je nadien inwisselen met de glaszetter.

Bedrijven kunnen subsidies krijgen via bespaarde kosten.

Tags , , ,